چرا 24 ساعت گذشته ولی هنوز ممبر برام نیومده؟

جواب این سوال خیلی ساده استlaughing

بعضی مواقع به دلیل شلوغ بودن سرور ها ممکن است واریز ممبر ها از 1 ساعت تا 48 ساعت طول بکشد شاید هم بیشتر طول بکشید ولی معمولا کلیه سفارشات زیر 12 ساعت انجام میشود برای خدمات تلگرام شاید در خدماتی مانند اینستاگرام کمی طول بکشد و زمان بر باشدsmile